Vzdialenosti

0,4 km Radnica
0,6 km Hradné divadlo
0,4 km Okružná ulica
1,4 km Umeleckohistorické múzeum Viedeň
0,4 km Verejné dopravné prostriedky