Vzdialenosti

1,3 km Dom umenia v Grazi
1,6 km Hlavné námestie
2 km Zámocký vrch
0,2 km Hlavné nádražie
0,09 km Verejné dopravné prostriedky