Lage & Kontakt

Vzdialenosti

0,35 km Zámok Belvedere
0,04 km Botanická záhrada
2 km Dóm sv. Štefana
0,26 km Verejné dopravné prostriedky
1,7 km Hlavné nádražie