Vzdialenosti

0,3 km Dóm sv. Štefana
0,35 km Štátna opera
0,45 km Okružná ulica
0,6 km Dvorný palác
0,3 km Verejné dopravné prostriedky