Vzdialenosti

0,3 km Mozartov rodný dom
0,45 km Salzburský dóm
0,85 km Zámok Mirabell
1 km Pevnosť Hohensalzburg
0,1 km Verejné dopravné prostriedky