Vzdialenosti

2,5 km Zámok Belvedere
1,9 km Botanická záhrada
3,4 km Štátna opera
2,7 km Hlavné nádražie
0,45 km Verejné dopravné prostriedky