Vzdialenosti

0,15 km Štátna opera
0,25 km Albertina
0,55 km Dóm sv. Štefana
0,6 km Okružná ulica
0,3 km Verejné dopravné prostriedky